Jakt på Nya Zeeland

 

En kombination av ett tempererat klimat, inga naturliga rovdjur, rikliga mat och minimal konkurrens har gett många viltarter som trivs i Nya Zeeland.

Thar NZ - kopiaNew Zealand ‘Big Game’ Species
Red Deer (Cervus elaphus) (Kronhjort)
Wapiti / Elk (Cervus elaphus nelsonii)
Fallow Deer (Dama dama) (Dovhjort)
Sika Deer (Cervus Nippon)
Whitetail Deer (Odocoileous virginianus)
Rusa Deer (Cervus timorensis)
Sambar Deer (Cervus unicolour)
Himalayan Tahr (Hemitragus jemlahicus)
Chamois (Rupicapra rupicapra)
Pacific Goat (Capra hircus) (Vildget)
Captain Cook Boar (Sus scrofa) ( Vildsvin)
Arapawa Ram (Ovis Arapawa)

Tahr beskrivning

Hanne = bull. Hona = nanny. Unge = kid

Färg: På vintern har hannen en tjock rödaktig till mörkbrun päls, med en ljusare färgad man och ett mer eller mindre distinkt mörkt streck på ryggen. Honorna är oftast ljusare i färgen. Under våren tappar tahren mycket av sin päls och de blir ljusare i färgen.

Horn: Båda könen har horn, Bulls har något större horn än nannys.

Socialt beteende: Tahr är flockdjur som bildar tre olika sociala grupperingar.

Den första gruppen består av honor, ungar och yngre hannar upp till 2 år. Den andra gruppen består av mogna hannar över 4 år med yngre omogna hannar, 2-3 år gamla, som bildar en tredje separat gruppering.

Under mitten av dagen vilar tahren, ofta långt över vegetationslinjen bland klippformationer och går sedan ned till födoområden i mitten till sent på eftermiddagen. Kvällen tillbringas på de lägre nivåerna innan de återvänder till högre höjder.

Reproduktion: slutet av maj till mitten av juli och då blandar sig de mogna hannarna med hongruppen endast om det finns en nanny i brunst.

Föder: november till januari.

Sydön på hög höjd.

Tahren betar på höga höjder i alpina gräsmarker och sub-alpina buskmarke

P1020072Nz bergThar NZ closeNZ Jakt 1NZ Jakt 3NZ Jakt 2Jakt Chamy Gems Nya Zeeland morgon dimmacoast 2 coast hunting NZ_Sida_1 coast 2 coast hunting NZ_Sida_2 coast 2 coast hunting NZ_Sida_3 coast 2 coast hunting NZ_Sida_4